Who's Online

ขณะนี้มี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

General Specification
โปรแกรมบัญชี

รูปแบบ Graphics ที่สวยงามน่าใช้

สามารถสร้าง My Menu ได้เอง
มีระบบ Search Engine ที่ง่ายและรวดเร็วต่อการค้นหา
สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งาน (Autorize) ได้
การทำงานง่าย รวดเร็ว มีเหตุมีผลตามหลักการบัญชีสากล ลดความซ้ำซ้อน
สลับ User การทำงานได้ โดยที่ไม่ต้องปิดโปรแกรม
User สามารถ Login เข้ามาทำงานจากสาขาหรือผ่าน Modem
กำหนดงวดปีบัญชีได้ไม่จำกัด
ปรับเปลี่ยน Report และ Form ได้เองตามต้องการ
Tab History แสดงประวัติเอกสารว่าถูกอ้างอิงไปบันทึกข้อมูลที่ใดบ้าง และสามารถ Drill Down ไปดูเอกสารต้นขั้วได้

สามารถเรียกดู Report ตามช่วงวันที่ที่ต้องการได้ รวมทั้งสามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งแบบแจกแจง และแบบสรุป

สามารถ Drill down Daily Report ข้อมูลรายวันเพื่อเข้าไปดูต้นฉบับ (ที่มา) ของเอกสารได้
เรียกดู Report และการ Running เอกสารได้ทั้งแบบแยกหรือรวมสาขาได้ในแต่ละระบบ ได้ทุกสาขา และทุกขณะ (Real time)
มี Feature ของ Last Recently Use 10 รายการล่าสุด
สามารถกำหนดวัน เดือน ปี ที่จะบันทึกข้อมูล ในการ Log in เข้าโปรแกรมแต่ละวัน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลผิดวัน (Human Error)
มี Option ที่กำหนดการเรียกดู Report และการ Running เอกสารแบบแยกหรือรวมสาขาได้ในแต่ละ Module เช่น ต้องการดูรายได้จากการขายเชื่อสินค้าของทุกสาขาได้ทุกขณะ (Realtime)
มี Option กำหนดการ Running เลขที่เอกสารได้หลายรูปแบบเช่น การ Running ตามอักขระ แบบ 2 อักขระ (AA,BB,CC,...) แบบ 3 อักขระ (AAA,AAB,AAC,...) หรือแบบ N อักขระ
ระบบเอกสารเป็นระบบ One-to-Many (เอกสาร 1 ใบสามารถอ้างอิงไปทำรายการได้หลายครั้ง) และระบบMany-to-One(เอกสารหลายใบ สามารถอ้างอิงไปทำรายการได้ในใบเดียวกัน และ Many-to-Many)
 
สามารถเริ่มต้นทำงานและทำงานต่อเนื่องได้ โดยไม่จำเป็นต้องใส่ยอดยกมา (ทำการบันทึกย้อนหลังได้ โดยไม่จำกัดช่วงเวลา)
การทำงานเป็นแบบ Online Processing ซึ่งโปรแกรมจะปรับปรุงยอดให้ทันที เมื่อทำการแก้ไข และบันทึกรายการ
 
สามารถ Scan LOGO บริษัท เข้าโปรแกรมเพื่อดึงไปออกฟอร์มต่าง ๆ
มี Opiton การกำหนดช่วง Retrieve ของการดูข้อมูลได้ในแต่ละเมนูการใช้งาน
รองรับการ Post รายการทั้ง Batch Post และ Real Time Post
การทำรายการแบบ Batch Post สามารถเลือกเมนูและช่วงเอกสารที่จะทำการ Post ได้
สามารถกำหนดส่วนลดต่อรายการสินค้าและต่อบิล ได้หลายระดับทั้งเป็นอัตรา % และจำนวนเงิน
การสั่งพิมพ์ มี Option ให้เลือกว่าจะ Preview ก่อนหรือไม่
การกำหนด Master File มี Field ให้ใส่ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถเรียกดูรายงานได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สามารถแก้ไข Master File ได้ไม่จำกัดช่วงเวลา โดยโปรแกรมจะ Reprocess ข้อมูลให้ใหม่ใทุกรายงานที่ดึง Master นั้นไปใช้
สามารถกำหนดทศนิยมในการคำนวณจำนวนสินค้า และราคาต่อหน่วยได้มากสุดถึง 4 หลัก
สามารถกำหนดระดับความสำคัญของลูกหนี้ได้
สามารถกำหนดกลุ่มลูกหนี้,วงเงินอนุมัติลูกหนี้, จำนวนวันอนุมัติลูกหนี้ตามผู้มีอำนาจอนุมัติในแต่ละหน่วยงาน (เช่น ตามแผนก)
สามารถกำหนดได้ว่าจะให้เช็ควงเงินอนุมัติลูกหนี้(CreditLimit) หรือตัดวงเงินอนุมัติลูกหนี้จากการรับชำระหนี้หรือเช็คผ่าน
มี Opiton ให้เตือนเมื่อจำนวนเงินเกินวงเงินอนุมัติขอซื้อหรือสั่งซื้อ
สามารถตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือได้ทุกหน้าจอที่ทำรายการ
สามารถเพิ่มคำอธิบายรายการต่อตัวสินค้าได้ไม่จำกัด
สามารถสร้างรูปแบบการ Post GL ได้หลายรูปแบบต่อเมนูการบันทึก เช่น การ Post GL ต่อสินค้า หรือการ Post แบบยอดรวม
รองรับการรับ-จ่ายชำระแบบ Partial
สามารถ Scan รูปแบบเช็คเพื่อพิมพ์เช็คจ่ายได้จากโปรแกรม
สามารถกำหนด Status ของลูกหนี้และเจ้าหนี้และบัญชีเงินฝากได้ (Inactive and On Hold)
สามารถผูกเงื่อนไขการวางบิลและการรับวางบิลกับลูกหนี้และเจ้าหนี้รายตัวได้หลายเงื่อนไข
สามารถกำหนดอัตราภาษีได้เอง หากมีการเปลี่ยนแปลงของสรรพากร
รองรับระบบสินค้าแบบ Barcode
สามารถใส่ชื่อผู้ติดต่อของลูกหนี้ได้ไม่จำกัด (รวมถึงผู้ติดต่อของบริษัทในเครือ)