Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โปรแกรมบัญชี Prosoft myAccount  ระบบบัญชีสำเร็จรูป สำหรับธุระกิจ SMEs

Package (รองรับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) Silver Gold
   Stand Alone 24,000 28,000
   LAN 5 Client ( Pack ) 34,000 38,000

ส่วนประกอบของ Package myAccount Silver Gold
   1.แผ่นโปรแกรมต้นฉบับ พร้อมลิขสิทธิ์ License
   2.คู่มือการใช้งานโปรแกรม 1 ชุด
   3.ติดตั้งโปรแกรมฟรี 1 ครั้ง (มูลค่า 3,000 บาท) -
   4.Set Form ฟรี 1 ฟอร์ม (มูลค่า 3,000 บาท) -
   5.อบรมการใช้งานโปรแกรมที่ศูนย์บริการไม่จำกัดจำนวนครั้งฟรีตามอายุสัญญา MA
   6.สำหรับปีแรกที่ซื้อ ฟรีค่าบริการ Maintenance มูลค่า 10% จากมูลค่าของโปรแกรม
   7.คูปองส่วนลดห้องพัก วิมานน้ำ รีสอร์ท จำนวน 3 ใบ (มูลค่า 3,000 บาท )
   8.โฆษณาสินค้าที่ www.B2BThai.com ฟรี 1 ปี (มูลค่า 20,000 บาท)
   9.ประกาศหางานที่ www.Lionjob.com ฟรี 1 ปี (มูลค่า 6,900 บาท)
   ดาวน์โหลดใบเสนอราคา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
   หมายเหตุ :
   * แผ่นโปรแกรมต้นฉบับ พร้อมลิขสิทธิ์ License สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
   * กรณีแผ่นโปรแกรมต้นฉบับ (Master)สูญหายหรือชำรุด แตกเสียหาย ท่านสามารถแจ้งขอกับบริษัทฯได้ฟรีตลอดอายุสัญญา MA
   * วิธีคิดค่าบริการ Maintenance รายปี มูลค่า 10% จากมูลค่าของโปรแกรม โดยบริษัทฯจะแจ้งล่วงหน้า 30 วันก่อนวันครบกำหนดสัญญา
   * การส่งมอบคู่มือ,ใบกำกับฯ,ใบเสร็จรับเงิน,แผ่นต้นฉบับ,คูปองวิมานน้ำฯจะส่งมอบสินค้าทางไปรษณีย์ (ฟรี)
      ในวันถัดไปนับจากวันที่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าและบริการ

myAccount ประกอบด้วย 20 ระบบ
         1. Enterprise Manager          11. General Ledger
         2. Purchase Order          12. Financial Management
         3. Accounts Payable          13. Value Added Tax
         4. Sale Order          14. Inquiry
         5. Accounts Receivable          15. Audit and Internal Control
         6. Cheque and Bank          16. Company Manager
         7. Inventory Control          17. Purchase Analysis & Sale Analysis
         8. Petty Cash          18. Fixed Assets
         9. Advance          19. Security Administrator
         10. Budget Control          20. To do list & Events

   Pricing สำหรับบริษัทในเครือ
รายละเอียดและการติดตั้ง Server เดียวกัน แยก Server
   ได้รับเปอร์เซ็นต์ส่วนลดจากราคาซื้อโปรแกรม 30% 70%
   <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบเสนอราคา>>

   เงื่อนไข Pricing สำหรับบริษัทในเครือกรณี Server เดียวกันหรือแยก Server
   1.สำนักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในเงื่อนไขบริการ MA ถึงปัจจุบัน
   2.สำหรับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 30% เป็นราคาเฉพาะ License เท่านั้นกรณีให้เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งโปรแกรม
   คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท(เขตกทม. และปริมณฑล) สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด 4,000 บาท
   3.สำหรับเปอร์เซ็นต์ส่วนลด 70% จะได้รับเงื่อนไขการบริการเสมือนซื้อเป็นสำนักงานใหญ่
   4.เอกสารหลักฐานรับรองการเป็นบริษัทในเครือระหว่างบริษัท เช่น หนังสือรับรอง จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ,
    สำเนาบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้น แบบ บอจ.5 , ภ.พ. 20 เป็นต้น

   เงื่อนไขสำหรับการ Upgrade Package
   1.ลูกค้าต้องอยู่ภายในเงื่อนไขบริการ MA ถึงปัจจุบัน
   2.ลูกค้าสามารถ Refund ค่าโปรแกรมได้ตามอัตราค่าเสื่อมราคา 20% ต่อปี

   Implement ระบบด้วยโปรแกรม myAccount
รายละเอียดการ Implement จำนวน มูลค่า
   1.Introduce & Get Requirement
      - Get Requirement ของแต่ละฝ่ายเพื่อรวบรวม
      - แนะนำ Work Flow โปรแกรม myAccount
      - แนะนำการจัดเตรียม Master Files เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการนำข้อมูลไปใช้
   2.การ Implement ระบบโปรแกรมของแต่ละ Module
      - สามารถกำหนดวันอบรมและ Module ได้ตามความเหมาะสม
   3.แนะนำการ Design แบบฟอร์ม,รูปแบบงบการเงินและรายงานเป็นต้น
   4.แนะนำการกำหนดสิทธิ์รักษาความปลอดภัยของระบบ
5 Man day 25,000 บาท
   <<คลิกเพื่อดูเอกสารการ Implement>>
   <<คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบเสนอราคา>>

   การให้บริการเสริม
รายละเอียดการบริการเสริม มูลค่า
   1.บริการ Set Form ตามรูปแบบ       3,000 บาท/ฟอร์ม
   2.บริการเจ้าหน้าที่ Maintenance On-site
      - กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี
      - ต่างจังหวัด
      5,000 บาท/man-days
      6,000 บาท/man-days
   3.บริการเจ้าหน้าที่ติดตั้งโปรแกรม
      - กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี
      - ต่างจังหวัด
      3,000 บาท/man-days
      4,000 บาท/man-days
   4.โอนย้ายข้อมูลเริ่มต้น(Master Files) เช่น ข้อมูลลูกหนี้,เจ้าหนี้,สินค้า และรหัสผังบัญชี       3,000 บาท/ครั้ง
   5.โอนย้ายยอดยกมา       คิดค่าใช้จ่ายตาม Man/days ที่เกิดขึ้นจริง