Implement Online

Prosoft WINSpeed

Support Online

 
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชี

Who's Online

หากต้องการ Print แบบ Form เช่น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของโดยต้องการ Print ทีละหลายๆ ใบพร้อมกัน และต้องการเปลี่ยนหัวฟอร์มโดยไม่ต้องไปทำการ Design สามารถทำได้อย่างไร

หากต้องการ Print แบบ Form เช่น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของโดยต้องการ Print ทีละหลายๆ ใบพร้อมกัน และต้องการเปลี่ยนหัวฟอร์มโดยไม่ต้องไปทำการ Design สามารถทำได้อย่างไร

Q : หากต้องการ Print แบบ Form เช่น ใบกำกับภาษี/ใบส่งของโดยต้องการ Print ทีละหลายๆ ใบพร้อมกัน และต้องการเปลี่ยนหัวฟอร์มโดยไม่ต้องไปทำการ Design สามารถทำได้อย่างไร
A : ให้ไปที Company Manager/ CM form Manager/Print Form
ตัวอย่างการ Print Form